ProviderCollection.SetReadOnly Yöntem

Tanım

Koleksiyonu salt okunabilir olacak şekilde ayarlar.Sets the collection to be read-only.

public:
 void SetReadOnly();
public void SetReadOnly ();
member this.SetReadOnly : unit -> unit
Public Sub SetReadOnly ()

Açıklamalar

ProviderCollectionSınıf varsayılan olarak okuma/yazma ' dır.The ProviderCollection class is read/write by default. SetReadOnlyYöntemi, koleksiyonu salt okunurdur.The SetReadOnly method makes the collection read-only. Bir koleksiyon salt okunurdur olarak ayarlandıktan sonra bazı Yöntem çağrıları (ve gibi) Remove Add bir özel durumla sonuçlanır.After a collection is set to read-only, some method calls (such as Remove and Add will result in an exception.

Sağlayıcı tabanlı özelliklerin çoğu ProviderCollection , yapılandırılmış sağlayıcıların tümünün örneklerini oluşturduktan sonra nesnesini salt okunurdur.Note that most provider-based features will set their ProviderCollection object to read-only after creating instances of all of the configured providers.

Şunlara uygulanır