ProviderCollection.SyncRoot Özellik

Tanım

Geçerli nesneyi alır.Gets the current object.

public:
 property System::Object ^ SyncRoot { System::Object ^ get(); };
public object SyncRoot { get; }
member this.SyncRoot : obj
Public ReadOnly Property SyncRoot As Object

Özellik Değeri

Object

Geçerli nesne.The current object.

Uygulamalar

Açıklamalar

Bu özellik, arabirimi yerine getirmek için eklenmiştir ICollection .This property is included to fulfill the ICollection interface.

Şunlara uygulanır

Ayrıca bkz.