RsaProtectedConfigurationProvider Oluşturucu

Tanım

RsaProtectedConfigurationProvider sınıfının yeni bir örneğini başlatır.Initializes a new instance of the RsaProtectedConfigurationProvider class.

public:
 RsaProtectedConfigurationProvider();
public RsaProtectedConfigurationProvider ();
Public Sub New ()

Açıklamalar

RsaProtectedConfigurationProviderOluşturucunun doğrudan kodunuzdan kullanılması amaçlanmamaktadır.The RsaProtectedConfigurationProvider constructor is not intended to be used directly from your code. Bu, ASP.NET yapılandırma sistemi tarafından çağırılır.It is called by the ASP.NET configuration system.

Şunlara uygulanır

Ayrıca bkz.