SettingsPropertyCollection.Add(SettingsProperty) Yöntem

Tanım

Koleksiyona bir SettingsProperty nesne ekler.Adds a SettingsProperty object to the collection.

public:
 void Add(System::Configuration::SettingsProperty ^ property);
public void Add (System.Configuration.SettingsProperty property);
member this.Add : System.Configuration.SettingsProperty -> unit
Public Sub Add (property As SettingsProperty)

Parametreler

property
SettingsProperty

Bir SettingsProperty nesnesi.A SettingsProperty object.

Özel durumlar

Koleksiyon salt okunurdur.The collection is read-only.

Şunlara uygulanır