SubclassTypeValidator.CanValidate(Type) Yöntem

Tanım

Bir nesnenin tür temelinde doğrulanıp onaylanamayacağını belirler.Determines whether an object can be validated based on type.

public:
 override bool CanValidate(Type ^ type);
public override bool CanValidate (Type type);
override this.CanValidate : Type -> bool
Public Overrides Function CanValidate (type As Type) As Boolean

Parametreler

type
Type

Nesne türü.The object type.

Döndürülenler

Boolean

truetypeparametresi doğrulanabilen bir türle eşleşiyorsa, aksi durumda, false .true if the type parameter matches a type that can be validated; otherwise, false.

Açıklamalar

CanValidateYöntemi, doğrulanacak nesnenin türünün aslında a olup olmadığını belirler Type .The CanValidate method determines whether the type of the object being validated is in fact a Type.

Şunlara uygulanır