DbExpressionBuilder.GroupBind(DbExpression) Yöntem

Tanım

Verilen ifadeyi bağlamak için oluşturulan değişken ve Grup değişkeni adlarını kullanan yeni bir grup ifadesi bağlaması oluşturur.Creates a new group expression binding that uses generated variable and group variable names to bind the given expression.

public:
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static System::Data::Common::CommandTrees::DbGroupExpressionBinding ^ GroupBind(System::Data::Common::CommandTrees::DbExpression ^ input);
public static System.Data.Common.CommandTrees.DbGroupExpressionBinding GroupBind (this System.Data.Common.CommandTrees.DbExpression input);
static member GroupBind : System.Data.Common.CommandTrees.DbExpression -> System.Data.Common.CommandTrees.DbGroupExpressionBinding
<Extension()>
Public Function GroupBind (input As DbExpression) As DbGroupExpressionBinding

Parametreler

input
DbExpression

Bağlanacak ifade.The expression to bind.

Döndürülenler

DbGroupExpressionBinding

Belirtilen ifadeye ve oluşturulan değişken adına ve Grup değişkeni adına sahip yeni bir grup ifadesi bağlaması.A new group expression binding with the specified expression and a generated variable name and group variable name.

Özel durumlar

inputnull.input is null.

inputkoleksiyon sonuç türüne sahip değil.input does not have a collection result type.

Şunlara uygulanır