SpatialEdmFunctions.SpatialConvexHull(DbExpression) Yöntem

Tanım

Bir DbFunctionExpression Edm. Geometry sonuç türüne sahip olması gereken, belirtilen bağımsız değişkenle kurallı ' SpatialConvexHull ' işlevini çağıran bir oluşturur.Creates a DbFunctionExpression that invokes the canonical 'SpatialConvexHull' function with the specified argument, which must have an Edm.Geometry result type. İfadenin sonuç türü Edm. Geometry ' dir.The result type of the expression is Edm.Geometry.

public:
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static System::Data::Common::CommandTrees::DbFunctionExpression ^ SpatialConvexHull(System::Data::Common::CommandTrees::DbExpression ^ geometryValue);
public static System.Data.Common.CommandTrees.DbFunctionExpression SpatialConvexHull (this System.Data.Common.CommandTrees.DbExpression geometryValue);
static member SpatialConvexHull : System.Data.Common.CommandTrees.DbExpression -> System.Data.Common.CommandTrees.DbFunctionExpression
<Extension()>
Public Function SpatialConvexHull (geometryValue As DbExpression) As DbFunctionExpression

Parametreler

geometryValue
DbExpression

Convex kabuk değerinin alınması gereken geometri değerini belirten bir ifade.An expression that specifies the geometry value from which the convex hull value should be retrieved.

Döndürülenler

DbFunctionExpression

İçin convex kabuk döndüren yeni bir DbFunctionExpression geometryValue .A new DbFunctionExpression that returns the convex hull for geometryValue.

Özel durumlar

geometryValue

geometryValue

Şunlara uygulanır