DataColumnMappingCollection.GetEnumerator Yöntem

Tanım

Koleksiyonda yineleyebilir bir Numaralandırıcı alır.Gets an enumerator that can iterate through the collection.

public:
 virtual System::Collections::IEnumerator ^ GetEnumerator();
public System.Collections.IEnumerator GetEnumerator ();
abstract member GetEnumerator : unit -> System.Collections.IEnumerator
override this.GetEnumerator : unit -> System.Collections.IEnumerator
Public Function GetEnumerator () As IEnumerator

Döndürülenler

IEnumerator

Toplulukta yinelemek için kullanılabilecek bir IEnumerator öğesi.An IEnumerator that can be used to iterate through the collection.

Uygulamalar

Şunlara uygulanır

Ayrıca bkz.