DataTableMappingCollection.IList.IsFixedSize Özellik

Tanım

Değerinin sabit boyutta olup olmadığını gösteren bir değer alır IList .Gets a value indicating whether the IList has a fixed size.

property bool System::Collections::IList::IsFixedSize { bool get(); };
bool System.Collections.IList.IsFixedSize { get; }
member this.System.Collections.IList.IsFixedSize : bool
 ReadOnly Property IsFixedSize As Boolean Implements IList.IsFixedSize

Özellik Değeri

Boolean

trueIListsabit boyuta sahipse, aksi durumda, false .true if the IList has a fixed size; otherwise, false.

Uygulamalar

Açıklamalar

Bu üye, açık bir arabirim üyesi uygulamasıdır.This member is an explicit interface member implementation. Bu, yalnızca DataTableMappingCollection örnek bir arabirime yayınlandığınızda kullanılabilir IList .It can be used only when the DataTableMappingCollection instance is cast to an IList interface.

Daha fazla bilgi için bkz. IsFixedSize.For more information, see IsFixedSize.

Şunlara uygulanır