DataTableMappingCollection.IList.IsReadOnly Özellik

Tanım

IList öğesinin salt okunur olup olmadığını belirten bir değer alır.Gets a value indicating whether the IList is read-only.

property bool System::Collections::IList::IsReadOnly { bool get(); };
bool System.Collections.IList.IsReadOnly { get; }
member this.System.Collections.IList.IsReadOnly : bool
 ReadOnly Property IsReadOnly As Boolean Implements IList.IsReadOnly

Özellik Değeri

Boolean

trueIListsalt okunurdur; Aksi durumda, false .true if the IList is read-only; otherwise, false.

Uygulamalar

Açıklamalar

Bu üye, açık bir arabirim üyesi uygulamasıdır.This member is an explicit interface member implementation. Bu, yalnızca DataTableMappingCollection örnek bir arabirime yayınlandığınızda kullanılabilir IList .It can be used only when the DataTableMappingCollection instance is cast to an IList interface.

Daha fazla bilgi için bkz. IsReadOnly.For more information, see IsReadOnly.

Şunlara uygulanır