DataTableMappingCollection.ITableMappingCollection.GetByDataSetTable(String) Yöntem

Tanım

Belirtilen tablo adına sahip TableMapping nesnesini alır DataSet .Gets the TableMapping object with the specified DataSet table name.

 virtual System::Data::ITableMapping ^ System.Data.ITableMappingCollection.GetByDataSetTable(System::String ^ dataSetTableName) = System::Data::ITableMappingCollection::GetByDataSetTable;
System.Data.ITableMapping ITableMappingCollection.GetByDataSetTable (string dataSetTableName);
abstract member System.Data.ITableMappingCollection.GetByDataSetTable : string -> System.Data.ITableMapping
override this.System.Data.ITableMappingCollection.GetByDataSetTable : string -> System.Data.ITableMapping
Function GetByDataSetTable (dataSetTableName As String) As ITableMapping Implements ITableMappingCollection.GetByDataSetTable

Parametreler

dataSetTableName
String

DataSetKoleksiyonun içindeki tablo adı.The name of the DataSet table within the collection.

Döndürülenler

ITableMapping

Belirtilen tablo adına sahip TableMapping nesnesi DataSet .The TableMapping object with the specified DataSet table name.

Uygulamalar

Açıklamalar

Bu üye, açık bir arabirim üyesi uygulamasıdır.This member is an explicit interface member implementation. Bu, yalnızca DataTableMappingCollection örnek bir arabirime yayınlandığınızda kullanılabilir ITableMappingCollection .It can be used only when the DataTableMappingCollection instance is cast to an ITableMappingCollection interface.

Daha fazla bilgi için bkz. ITableMappingCollection.GetByDataSetTable.For more information, see ITableMappingCollection.GetByDataSetTable.

Şunlara uygulanır