DbProviderFactory.CreateConnectionStringBuilder Yöntem

Tanım

Sağlayıcının sınıfını uygulayan sınıfının yeni bir örneğini döndürür DbConnectionStringBuilder .Returns a new instance of the provider's class that implements the DbConnectionStringBuilder class.

public:
 virtual System::Data::Common::DbConnectionStringBuilder ^ CreateConnectionStringBuilder();
public virtual System.Data.Common.DbConnectionStringBuilder CreateConnectionStringBuilder ();
abstract member CreateConnectionStringBuilder : unit -> System.Data.Common.DbConnectionStringBuilder
override this.CreateConnectionStringBuilder : unit -> System.Data.Common.DbConnectionStringBuilder
Public Overridable Function CreateConnectionStringBuilder () As DbConnectionStringBuilder

Döndürülenler

DbConnectionStringBuilder

Yeni bir DbConnectionStringBuilder örneği.A new instance of DbConnectionStringBuilder.

Şunlara uygulanır

Ayrıca bkz.