SchemaTableOptionalColumn.ProviderSpecificDataType Alan

Tanım

Sütunun sağlayıcıya özel veri türünü belirtir.Specifies the provider-specific data type of the column.

public: static initonly System::String ^ ProviderSpecificDataType;
public static readonly string ProviderSpecificDataType;
 staticval mutable ProviderSpecificDataType : string
Public Shared ReadOnly ProviderSpecificDataType As String 

Alan Değeri

String

Şunlara uygulanır

Ayrıca bkz.