DataColumnChangeEventArgs.Row Özellik

Tanım

DataRowSütunu değişen bir değer ile alır.Gets the DataRow of the column with a changing value.

public:
 property System::Data::DataRow ^ Row { System::Data::DataRow ^ get(); };
public System.Data.DataRow? Row { get; }
public System.Data.DataRow Row { get; }
member this.Row : System.Data.DataRow
Public ReadOnly Property Row As DataRow

Özellik Değeri

DataRow

DataRowSütun, değişen bir değere sahip.The DataRow of the column with a changing value.

Şunlara uygulanır

Ayrıca bkz.