DataRowCollection.Clear Yöntem

Tanım

Tüm satırların koleksiyonunu temizler.Clears the collection of all rows.

public:
 void Clear();
public void Clear ();
member this.Clear : unit -> unit
Public Sub Clear ()

Özel durumlar

Şunlara uygulanır

Ayrıca bkz.