DataRowCollection.Count Özellik

Tanım

DataRowBu koleksiyondaki toplam nesne sayısını alır.Gets the total number of DataRow objects in this collection.

public:
 virtual property int Count { int get(); };
public override int Count { get; }
member this.Count : int
Public Overrides ReadOnly Property Count As Integer

Özellik Değeri

Int32

DataRowBu koleksiyondaki toplam nesne sayısı.The total number of DataRow objects in this collection.

Şunlara uygulanır