DataSet.InferXmlSchema Yöntem

Tanım

XML şemasını öğesine DataSetuygular.

Aşırı Yüklemeler

InferXmlSchema(Stream, String[])

Belirtilen Stream xml şemasını öğesine DataSetuygular.

InferXmlSchema(TextReader, String[])

Belirtilen TextReader xml şemasını öğesine DataSetuygular.

InferXmlSchema(String, String[])

Belirtilen dosyadaki XML şemasını öğesine DataSetuygular.

InferXmlSchema(XmlReader, String[])

Belirtilen XmlReader xml şemasını öğesine DataSetuygular.

InferXmlSchema(Stream, String[])

Belirtilen Stream xml şemasını öğesine DataSetuygular.

public:
 void InferXmlSchema(System::IO::Stream ^ stream, cli::array <System::String ^> ^ nsArray);
public void InferXmlSchema (System.IO.Stream? stream, string[]? nsArray);
public void InferXmlSchema (System.IO.Stream stream, string[] nsArray);
member this.InferXmlSchema : System.IO.Stream * string[] -> unit
Public Sub InferXmlSchema (stream As Stream, nsArray As String())

Parametreler

stream
Stream

Şemanın Stream okunduğu yer.

nsArray
String[]

Şema çıkarımından dışlanacak ad alanının Tekdüzen Kaynak Tanımlayıcısı (URI) dize dizisi.

Ayrıca bkz.

Şunlara uygulanır

InferXmlSchema(TextReader, String[])

Belirtilen TextReader xml şemasını öğesine DataSetuygular.

public:
 void InferXmlSchema(System::IO::TextReader ^ reader, cli::array <System::String ^> ^ nsArray);
public void InferXmlSchema (System.IO.TextReader? reader, string[]? nsArray);
public void InferXmlSchema (System.IO.TextReader reader, string[] nsArray);
member this.InferXmlSchema : System.IO.TextReader * string[] -> unit
Public Sub InferXmlSchema (reader As TextReader, nsArray As String())

Parametreler

reader
TextReader

Şemanın TextReader okunduğu yer.

nsArray
String[]

Şema çıkarımından dışlanacak ad alanının Tekdüzen Kaynak Tanımlayıcısı (URI) dize dizisi.

Ayrıca bkz.

Şunlara uygulanır

InferXmlSchema(String, String[])

Belirtilen dosyadaki XML şemasını öğesine DataSetuygular.

public:
 void InferXmlSchema(System::String ^ fileName, cli::array <System::String ^> ^ nsArray);
public void InferXmlSchema (string fileName, string[]? nsArray);
public void InferXmlSchema (string fileName, string[] nsArray);
member this.InferXmlSchema : string * string[] -> unit
Public Sub InferXmlSchema (fileName As String, nsArray As String())

Parametreler

fileName
String

Şemanın okunduğu dosyanın adı (yol dahil).

nsArray
String[]

Şema çıkarımından dışlanacak ad alanının Tekdüzen Kaynak Tanımlayıcısı (URI) dize dizisi.

Özel durumlar

FileIOPermission olarak ayarlanmadı Read.

Ayrıca bkz.

Şunlara uygulanır

InferXmlSchema(XmlReader, String[])

Belirtilen XmlReader xml şemasını öğesine DataSetuygular.

public:
 void InferXmlSchema(System::Xml::XmlReader ^ reader, cli::array <System::String ^> ^ nsArray);
public void InferXmlSchema (System.Xml.XmlReader? reader, string[]? nsArray);
public void InferXmlSchema (System.Xml.XmlReader reader, string[] nsArray);
member this.InferXmlSchema : System.Xml.XmlReader * string[] -> unit
Public Sub InferXmlSchema (reader As XmlReader, nsArray As String())

Parametreler

reader
XmlReader

Şemanın XMLReader okunduğu yer.

nsArray
String[]

Şema çıkarımından dışlanacak ad alanının Tekdüzen Kaynak Tanımlayıcısı (URI) dize dizisi.

Ayrıca bkz.

Şunlara uygulanır