DataSet.IListSource.GetList Yöntem

Tanım

Bu üyenin açıklaması için bkz GetList() ..For a description of this member, see GetList().

 virtual System::Collections::IList ^ System.ComponentModel.IListSource.GetList() = System::ComponentModel::IListSource::GetList;
System.Collections.IList IListSource.GetList ();
abstract member System.ComponentModel.IListSource.GetList : unit -> System.Collections.IList
override this.System.ComponentModel.IListSource.GetList : unit -> System.Collections.IList
Function GetList () As IList Implements IListSource.GetList

Döndürülenler

IList

Bu üyenin açıklaması için bkz GetList() ..For a description of this member, see GetList().

Uygulamalar

Açıklamalar

Bu üye, açık bir arabirim üyesi uygulamasıdır.This member is an explicit interface member implementation. Bu, yalnızca DataSet örnek bir arabirime yayınlandığınızda kullanılabilir IListSource .It can be used only when the DataSet instance is cast to an IListSource interface.

Şunlara uygulanır