DataSet.IXmlSerializable.GetSchema Yöntem

Tanım

Bu üyenin açıklaması için bkz GetSchema() ..For a description of this member, see GetSchema().

 virtual System::Xml::Schema::XmlSchema ^ System.Xml.Serialization.IXmlSerializable.GetSchema() = System::Xml::Serialization::IXmlSerializable::GetSchema;
System.Xml.Schema.XmlSchema IXmlSerializable.GetSchema ();
abstract member System.Xml.Serialization.IXmlSerializable.GetSchema : unit -> System.Xml.Schema.XmlSchema
override this.System.Xml.Serialization.IXmlSerializable.GetSchema : unit -> System.Xml.Schema.XmlSchema
Function GetSchema () As XmlSchema Implements IXmlSerializable.GetSchema

Döndürülenler

XmlSchema

Bu üyenin açıklaması için bkz GetSchema() ..For a description of this member, see GetSchema().

Uygulamalar

Açıklamalar

Bu üye, açık bir arabirim üyesi uygulamasıdır.This member is an explicit interface member implementation. Bu, yalnızca DataSet örnek bir arabirime yayınlandığınızda kullanılabilir IXmlSerializable .It can be used only when the DataSet instance is cast to an IXmlSerializable interface.

Şunlara uygulanır