DataTable.DisplayExpression Özellik

Tanım

Kullanıcı arabirimindeki bu tabloyu temsil etmek için kullanılan bir değer döndüren ifadeyi alır veya ayarlar.Gets or sets the expression that returns a value used to represent this table in the user interface. DisplayExpressionÖzelliği, bu tablonun adını bir kullanıcı arabiriminde görüntülemenize olanak sağlar.The DisplayExpression property lets you display the name of this table in a user interface.

public:
 property System::String ^ DisplayExpression { System::String ^ get(); void set(System::String ^ value); };
public string DisplayExpression { get; set; }
[System.Data.DataSysDescription("DataTableDisplayExpressionDescr")]
public string DisplayExpression { get; set; }
member this.DisplayExpression : string with get, set
[<System.Data.DataSysDescription("DataTableDisplayExpressionDescr")>]
member this.DisplayExpression : string with get, set
Public Property DisplayExpression As String

Özellik Değeri

String

Bir görüntüleme dizesi.A display string.

Öznitelikler

Şunlara uygulanır

Ayrıca bkz.