DataTable.OnRemoveColumn(DataColumn) Yöntem

Tanım

Bunun DataTable DataColumn kaldırıldığını bildirir.Notifies the DataTable that a DataColumn is being removed.

protected:
 virtual void OnRemoveColumn(System::Data::DataColumn ^ column);
protected public:
 virtual void OnRemoveColumn(System::Data::DataColumn ^ column);
protected virtual void OnRemoveColumn (System.Data.DataColumn column);
protected internal virtual void OnRemoveColumn (System.Data.DataColumn column);
abstract member OnRemoveColumn : System.Data.DataColumn -> unit
override this.OnRemoveColumn : System.Data.DataColumn -> unit
Protected Overridable Sub OnRemoveColumn (column As DataColumn)
Protected Friend Overridable Sub OnRemoveColumn (column As DataColumn)

Parametreler

column
DataColumn

DataColumnKaldırılıyor.The DataColumn being removed.

Açıklamalar

Olay bildirmek, bir temsilci yoluyla olay işleyicisini çağırır.Raising an event invokes the event handler through a delegate. Daha fazla bilgi için bkz. olayları işleme veoluşturma.For more information, see Handling and Raising Events.

Devralanlara Notlar

OnRemoveColumn(DataColumn)Türetilmiş bir sınıfta geçersiz kılma yaparken, taban sınıfının yöntemini çağırdığınızdan emin olun OnRemoveColumn(DataColumn) .When overriding OnRemoveColumn(DataColumn) in a derived class, be sure to call the base class's OnRemoveColumn(DataColumn) method.

Şunlara uygulanır

Ayrıca bkz.