DataTable.OnRowChanging(DataRowChangeEventArgs) Yöntem

Tanım

Olayını oluşturur RowChanging .Raises the RowChanging event.

protected:
 virtual void OnRowChanging(System::Data::DataRowChangeEventArgs ^ e);
protected virtual void OnRowChanging (System.Data.DataRowChangeEventArgs e);
abstract member OnRowChanging : System.Data.DataRowChangeEventArgs -> unit
override this.OnRowChanging : System.Data.DataRowChangeEventArgs -> unit
Protected Overridable Sub OnRowChanging (e As DataRowChangeEventArgs)

Parametreler

e
DataRowChangeEventArgs

DataRowChangeEventArgsOlay verilerini içeren bir.A DataRowChangeEventArgs that contains the event data.

Açıklamalar

Olay bildirmek, bir temsilci yoluyla olay işleyicisini çağırır.Raising an event invokes the event handler through a delegate. Genel bakış için bkz. olayları işleme veoluşturma.For an overview, see Handling and Raising Events.

Devralanlara Notlar

OnRowChanging(DataRowChangeEventArgs)Türetilmiş bir sınıfta geçersiz kılma yaparken, taban sınıfının yöntemini çağırdığınızdan emin olun OnRowChanging(DataRowChangeEventArgs) .When overriding OnRowChanging(DataRowChangeEventArgs) in a derived class, be sure to call the base class's OnRowChanging(DataRowChangeEventArgs) method.

Şunlara uygulanır

Ayrıca bkz.