DataTable.OnTableNewRow(DataTableNewRowEventArgs) Yöntem

Tanım

Olayını oluşturur TableNewRow .Raises the TableNewRow event.

protected:
 virtual void OnTableNewRow(System::Data::DataTableNewRowEventArgs ^ e);
protected virtual void OnTableNewRow (System.Data.DataTableNewRowEventArgs e);
abstract member OnTableNewRow : System.Data.DataTableNewRowEventArgs -> unit
override this.OnTableNewRow : System.Data.DataTableNewRowEventArgs -> unit
Protected Overridable Sub OnTableNewRow (e As DataTableNewRowEventArgs)

Parametreler

e
DataTableNewRowEventArgs

DataTableNewRowEventArgsOlay verilerini içeren bir.A DataTableNewRowEventArgs that contains the event data.

Açıklamalar

TableNewRowKullanılarak yeni bir oluşturulduktan sonra harekete geçiren olayını oluşturur DataRow NewRow .Raises the TableNewRow event, which fires after a new DataRow has been created using NewRow.

Olay bildirmek, bir temsilci yoluyla olay işleyicisini çağırır.Raising an event invokes the event handler through a delegate. Genel bakış için bkz. olayları işleme veoluşturma.For an overview, see Handling and Raising Events.

Şunlara uygulanır

Ayrıca bkz.