DataTable.ReadXmlSerializable(XmlReader) Yöntem

Tanım

Bir XML akışından okur.Reads from an XML stream.

protected:
 virtual void ReadXmlSerializable(System::Xml::XmlReader ^ reader);
protected virtual void ReadXmlSerializable (System.Xml.XmlReader reader);
abstract member ReadXmlSerializable : System.Xml.XmlReader -> unit
override this.ReadXmlSerializable : System.Xml.XmlReader -> unit
Protected Overridable Sub ReadXmlSerializable (reader As XmlReader)

Parametreler

reader
XmlReader

Bir XmlReader nesnesi.A XmlReader object.

Şunlara uygulanır