DataTable.IListSource.ContainsListCollection Özellik

Tanım

Bu üyenin açıklaması için bkz ContainsListCollection ..For a description of this member, see ContainsListCollection.

property bool System::ComponentModel::IListSource::ContainsListCollection { bool get(); };
bool System.ComponentModel.IListSource.ContainsListCollection { get; }
member this.System.ComponentModel.IListSource.ContainsListCollection : bool
 ReadOnly Property ContainsListCollection As Boolean Implements IListSource.ContainsListCollection

Özellik Değeri

Boolean

true koleksiyon bir IList nesneler koleksiyonudur; Aksi takdirde, false .true if the collection is a collection of IList objects; otherwise, false.

Uygulamalar

Açıklamalar

Bu üye, açık bir arabirim üyesi uygulamasıdır.This member is an explicit interface member implementation. Bu, yalnızca DataTable örnek bir arabirime yayınlandığınızda kullanılabilir IListSource .It can be used only when the DataTable instance is cast to an IListSource interface.

Şunlara uygulanır