DataTable.IXmlSerializable.ReadXml(XmlReader) Yöntem

Tanım

Bu üyenin açıklaması için bkz ReadXml(XmlReader) ..For a description of this member, see ReadXml(XmlReader).

 virtual void System.Xml.Serialization.IXmlSerializable.ReadXml(System::Xml::XmlReader ^ reader) = System::Xml::Serialization::IXmlSerializable::ReadXml;
void IXmlSerializable.ReadXml (System.Xml.XmlReader reader);
abstract member System.Xml.Serialization.IXmlSerializable.ReadXml : System.Xml.XmlReader -> unit
override this.System.Xml.Serialization.IXmlSerializable.ReadXml : System.Xml.XmlReader -> unit
Sub ReadXml (reader As XmlReader) Implements IXmlSerializable.ReadXml

Parametreler

reader
XmlReader

Bir XmlReader.An XmlReader.

Uygulamalar

Açıklamalar

Bu üye, açık bir arabirim üyesi uygulamasıdır.This member is an explicit interface member implementation. Bu, yalnızca DataSet örnek bir arabirime yayınlandığınızda kullanılabilir IXmlSerializable .It can be used only when the DataSet instance is cast to an IXmlSerializable interface.

Şunlara uygulanır