DataTable.TableClearing Olay

Tanım

Bir kaldırıldığında gerçekleşir DataTable .Occurs when a DataTable is cleared.

public:
 event System::Data::DataTableClearEventHandler ^ TableClearing;
public event System.Data.DataTableClearEventHandler TableClearing;
member this.TableClearing : System.Data.DataTableClearEventHandler 
Public Custom Event TableClearing As DataTableClearEventHandler 

Olay Türü

DataTableClearEventHandler

Açıklamalar

TableClearingİşlemin işlenmesi başlamadan önce olay tetiklenir Clear .The TableClearing event is fired before processing of the Clear operation begins. Bu olay, Clear tablo sıfır satır içerse bile, yöntem çağrıldığında her zaman tetiklenir.This event is always fired when the Clear method is invoked, even if the table contains zero rows.

Şunlara uygulanır

Ayrıca bkz.