IDbDataParameter Arabirim

Tanım

Visual Basic .NET veri tasarımcıları tarafından bir komut nesnesine bir parametreyi ve isteğe bağlı olarak sütunlarla eşlemesini temsil etmek için kullanılır DataSet .Used by the Visual Basic .NET Data Designers to represent a parameter to a Command object, and optionally, its mapping to DataSet columns.

public interface class IDbDataParameter : System::Data::IDataParameter
public interface IDbDataParameter : System.Data.IDataParameter
type IDbDataParameter = interface
    interface IDataParameter
Public Interface IDbDataParameter
Implements IDataParameter
Türetilmiş
Uygulamalar

Özellikler

DbType

Parametresinin sayısını alır veya ayarlar DbType .Gets or sets the DbType of the parameter.

(Devralındığı yer: IDataParameter)
Direction

Parametrenin yalnızca giriş, salt çıkış, çift yönlü ya da bir saklı yordam dönüş değeri parametresi olduğunu gösteren bir değer alır veya ayarlar.Gets or sets a value indicating whether the parameter is input-only, output-only, bidirectional, or a stored procedure return value parameter.

(Devralındığı yer: IDataParameter)
IsNullable

Parametrenin null değerleri kabul edip etmediğini gösteren bir değer alır.Gets a value indicating whether the parameter accepts null values.

(Devralındığı yer: IDataParameter)
ParameterName

Adını alır veya ayarlar IDataParameter .Gets or sets the name of the IDataParameter.

(Devralındığı yer: IDataParameter)
Precision

Sayısal parametrelerin hassasiyetini gösterir.Indicates the precision of numeric parameters.

Scale

Sayısal parametrelerin ölçeğini gösterir.Indicates the scale of numeric parameters.

Size

Parametrenin boyutu.The size of the parameter.

SourceColumn

DataSetİle eşlenen ve yüklemek ya da döndürmek için kullanılan kaynak sütunun adını alır veya ayarlar Value .Gets or sets the name of the source column that is mapped to the DataSet and used for loading or returning the Value.

(Devralındığı yer: IDataParameter)
SourceVersion

Yüklenirken kullanılacak öğesini alır veya ayarlar DataRowVersion Value .Gets or sets the DataRowVersion to use when loading Value.

(Devralındığı yer: IDataParameter)
Value

Parametresinin değerini alır veya ayarlar.Gets or sets the value of the parameter.

(Devralındığı yer: IDataParameter)

Şunlara uygulanır