InternalDataCollectionBase.GetEnumerator Yöntem

Tanım

IEnumeratorKoleksiyon için bir alır.Gets an IEnumerator for the collection.

public:
 virtual System::Collections::IEnumerator ^ GetEnumerator();
public virtual System.Collections.IEnumerator GetEnumerator ();
public System.Collections.IEnumerator GetEnumerator ();
abstract member GetEnumerator : unit -> System.Collections.IEnumerator
override this.GetEnumerator : unit -> System.Collections.IEnumerator
Public Overridable Function GetEnumerator () As IEnumerator
Public Function GetEnumerator () As IEnumerator

Döndürülenler

IEnumerator

IEnumeratorKoleksiyon için bir.An IEnumerator for the collection.

Uygulamalar

Açıklamalar

BaseCollectionSınıfı ve üyeleri tek başına bir bileşen olarak kullanılmak üzere tasarlanmamıştır, ancak diğer koleksiyon sınıflarının standart işlevleri türettikleri sınıf olarak.The BaseCollection class and its members are not intended for use as a stand-alone component, but as the class from which other collection classes derive standard functionality.

Şunlara uygulanır