InternalDataCollectionBase.SyncRoot Özellik

Tanım

Koleksiyonu eşitlemede kullanılabilecek bir nesne alır.Gets an object that can be used to synchronize the collection.

public:
 property System::Object ^ SyncRoot { System::Object ^ get(); };
[System.ComponentModel.Browsable(false)]
public object SyncRoot { get; }
[<System.ComponentModel.Browsable(false)>]
member this.SyncRoot : obj
Public ReadOnly Property SyncRoot As Object

Özellik Değeri

Object

ObjectKoleksiyonu senkronize etmek için kullanılır.The Object used to synchronize the collection.

Uygulamalar

Öznitelikler

Açıklamalar

BaseCollectionSınıfı ve üyeleri tek başına bir bileşen olarak kullanılmak üzere tasarlanmamıştır, ancak diğer koleksiyon sınıflarının standart işlevleri türettikleri sınıf olarak.The BaseCollection class and its members are not intended for use as a stand-alone component, but as the class from which other collection classes derive standard functionality.

Şunlara uygulanır