ITableMappingCollection.RemoveAt(String) Yöntem

Tanım

ITableMappingKoleksiyonda belirtilen ada sahip nesneyi kaldırır SourceTable .Removes the ITableMapping object with the specified SourceTable name from the collection.

public:
 void RemoveAt(System::String ^ sourceTableName);
public void RemoveAt (string sourceTableName);
abstract member RemoveAt : string -> unit
Public Sub RemoveAt (sourceTableName As String)

Parametreler

sourceTableName
String

Büyük/küçük harfe duyarlı adı SourceTable .The case-sensitive name of the SourceTable.

Şunlara uygulanır