DatabaseAttribute Oluşturucu

Tanım

DatabaseAttribute sınıfının yeni bir örneğini başlatır.Initializes a new instance of the DatabaseAttribute class.

public:
 DatabaseAttribute();
public DatabaseAttribute ();
Public Sub New ()

Şunlara uygulanır