ObjectResult.IListSource.GetList Yöntem

Tanım

Sonuçları veri bağlama için yararlı bir biçimde döndürür.Returns the results in a format useful for data binding.

 virtual System::Collections::IList ^ System.ComponentModel.IListSource.GetList() = System::ComponentModel::IListSource::GetList;
System.Collections.IList IListSource.GetList ();
abstract member System.ComponentModel.IListSource.GetList : unit -> System.Collections.IList
override this.System.ComponentModel.IListSource.GetList : unit -> System.Collections.IList
Function GetList () As IList Implements IListSource.GetList

Döndürülenler

IList

IListVarlık nesnelerinden biri.An IList of entity objects.

Uygulamalar

Şunlara uygulanır