ObjectSet<TEntity>.CreateObject Yöntem

Tanım

Aşırı Yüklemeler

CreateObject()

Yeni bir varlık türü nesnesi oluşturur.Creates a new entity type object.

CreateObject<T>()

Belirtilen türde bir örnek oluşturur.Creates an instance of the specified type.

CreateObject()

Yeni bir varlık türü nesnesi oluşturur.Creates a new entity type object.

public:
 TEntity CreateObject();
public TEntity CreateObject ();
member this.CreateObject : unit -> 'Entity
Public Function CreateObject () As TEntity

Döndürülenler

TEntity

Yeni varlık türü nesnesi veya varlık türüne karşılık gelen bir proxy türünün örneği.The new entity type object, or an instance of a proxy type that corresponds to the entity type.

Şunlara uygulanır

CreateObject<T>()

Belirtilen türde bir örnek oluşturur.Creates an instance of the specified type.

public:
generic <typename T>
 where T : class, TEntity T CreateObject();
public T CreateObject<T> () where T : class, TEntity;
member this.CreateObject : unit -> 'T
Public Function CreateObject(Of T As {Class, TEntity}) () As T

Tür Parametreleri

T

Döndürülecek nesnenin türü.Type of object to be returned.

Döndürülenler

T

İstenen türün bir örneği T veya türe karşılık gelen bir proxy türünün örneği T .An instance of the requested type T, or an instance of a proxy type that corresponds to the type T.

Şunlara uygulanır