System.Data.Objects.SqlClient Ad Alanı

SqlFunctions, Veritabanı işlevlerine çeviren ortak dil çalışma zamanı (CLR) yöntemlerini içeren sınıfını sağlar. Provides the SqlFunctions class, which contains common language runtime (CLR) methods that translate to database functions. SqlFunctionsSınıftaki yöntemler yalnızca LINQ to Entities sorgularında kullanılabilir. Methods in the SqlFunctions class can only be used in LINQ to Entities queries.

Sınıflar

SqlFunctions

LINQ to Entities sorgularında veritabanındaki işlevleri çağıran ortak dil çalışma zamanı (CLR) yöntemleri sağlar.Provides common language runtime (CLR) methods that call functions in the database in LINQ to Entities queries.

SqlSpatialFunctions

SQL istemcisi için SQL uzamsal işlevlerini temsil eder.Represents the SQL spatial functions for the SQL client.