OdbcParameterCollection.GetEnumerator Yöntem

Tanım

İle yinelenen bir Numaralandırıcı döndürür OdbcParameterCollection .Returns an enumerator that iterates through the OdbcParameterCollection.

public:
 override System::Collections::IEnumerator ^ GetEnumerator();
public:
 virtual System::Collections::IEnumerator ^ GetEnumerator();
public override System.Collections.IEnumerator GetEnumerator ();
public System.Collections.IEnumerator GetEnumerator ();
override this.GetEnumerator : unit -> System.Collections.IEnumerator
abstract member GetEnumerator : unit -> System.Collections.IEnumerator
override this.GetEnumerator : unit -> System.Collections.IEnumerator
Public Overrides Function GetEnumerator () As IEnumerator
Public Function GetEnumerator () As IEnumerator

Döndürülenler

IEnumerator

IEnumeratorİçin bir OdbcParameterCollection .An IEnumerator for the OdbcParameterCollection.

Uygulamalar

Şunlara uygulanır

Ayrıca bkz.