OleDbPermission.Copy Yöntem

Tanım

Olarak döndürür OleDbPermission IPermission .Returns the OleDbPermission as an IPermission.

public:
 override System::Security::IPermission ^ Copy();
public override System.Security.IPermission Copy ();
override this.Copy : unit -> System.Security.IPermission
Public Overrides Function Copy () As IPermission

Döndürülenler

IPermission

Geçerli izin nesnesinin bir kopyası.A copy of the current permission object.

Şunlara uygulanır