ParameterDirection Sabit listesi

Tanım

İle ilişkili sorgu içindeki parametrenin türünü belirtir DataSet .Specifies the type of a parameter within a query relative to the DataSet.

public enum class ParameterDirection
public enum ParameterDirection
type ParameterDirection = 
Public Enum ParameterDirection
Devralma
ParameterDirection

Alanlar

Input 1

Parametresi bir giriş parametresidir.The parameter is an input parameter.

InputOutput 3

Parametresi hem giriş hem de çıkışın kapasitesine sahiptir.The parameter is capable of both input and output.

Output 2

Parametresi bir çıkış parametresidir.The parameter is an output parameter.

ReturnValue 6

Parametresi, saklı yordam, yerleşik işlev veya Kullanıcı tanımlı işlev gibi bir işlemden bir dönüş değeri temsil eder.The parameter represents a return value from an operation such as a stored procedure, built-in function, or user-defined function.

Açıklamalar

ParameterDirectionDeğerleri, ve öğesinin parametre yönü özellikleri tarafından kullanılır OleDbParameter SqlParameter .The ParameterDirection values are used by the parameter direction properties of OleDbParameter and SqlParameter.

Şunlara uygulanır