EntityStates Sabit listesi

Tanım

Tarafından izlenmekte olan bir varlığın durumunu tanımlayan sabit listesini temsil eder DataServiceContext .Represents the enumeration that identifies the state of an entity being tracked by the DataServiceContext.

Bu sabit listesi, üye değerleri için bit düzeyinde karşılaştırmaya izin veren bir FlagsAttribute özniteliği içeriyor.

public enum class EntityStates
[System.Flags]
public enum EntityStates
[<System.Flags>]
type EntityStates = 
Public Enum EntityStates
Devralma
EntityStates
Öznitelikler

Alanlar

Added 4

Varlık, son çağrısından sonra eklendi SaveChanges() .The entity was added since the last call to SaveChanges().

Deleted 8

Varlık, son çağrısından bu yana silindi SaveChanges() .The entity was deleted since the last call to SaveChanges().

Detached 1

Varlık, son çağrısından bu yana ayrıldı SaveChanges() .The entity was detached since the last call to SaveChanges().

Modified 16

Varlık, son çağrısından sonra değiştirildi SaveChanges() .The entity was modified since the last call to SaveChanges().

Unchanged 2

Son çağrısından bu yana varlık değiştirilmez SaveChanges() .The entity is unchanged since the last call to SaveChanges().

Şunlara uygulanır