ExpandedWrapper<TExpandedElement,TProperty0>.ProjectedProperty0 Özellik

Tanım

Genişletilecek özelliği alır veya ayarlar.Gets or sets the property to expand.

Bu API, ürün altyapısını destekler ve doğrudan kodunuzdan kullanıma yönelik değildir.

public:
 property TProperty0 ProjectedProperty0 { TProperty0 get(); void set(TProperty0 value); };
public TProperty0 ProjectedProperty0 { get; set; }
member this.ProjectedProperty0 : 'TProperty0 with get, set
Public Property ProjectedProperty0 As TProperty0

Özellik Değeri

TProperty0

Genişletilecek özellik.The property to expand.

Şunlara uygulanır