ExpandedWrapper<TExpandedElement,TProperty0,TProperty1,TProperty2,TProperty3,TProperty4,TProperty5>.ProjectedProperty1 Özellik

Tanım

Genişletilecek özelliği alır veya ayarlar.Gets or sets the property to expand.

Bu API, ürün altyapısını destekler ve doğrudan kodunuzdan kullanıma yönelik değildir.

public:
 property TProperty1 ProjectedProperty1 { TProperty1 get(); void set(TProperty1 value); };
public TProperty1 ProjectedProperty1 { get; set; }
member this.ProjectedProperty1 : 'TProperty1 with get, set
Public Property ProjectedProperty1 As TProperty1

Özellik Değeri

TProperty1

Genişletilecek özellik.The property to expand.

Şunlara uygulanır