ExpandedWrapper<TExpandedElement,TProperty0,TProperty1,TProperty2,TProperty3,TProperty4,TProperty5,TProperty6>.ProjectedProperty6 Özellik

Tanım

Genişletilecek özelliği alır veya ayarlar.Gets or sets the property to expand.

Bu API, ürün altyapısını destekler ve doğrudan kodunuzdan kullanıma yönelik değildir.

public:
 property TProperty6 ProjectedProperty6 { TProperty6 get(); void set(TProperty6 value); };
public TProperty6 ProjectedProperty6 { get; set; }
member this.ProjectedProperty6 : 'TProperty6 with get, set
Public Property ProjectedProperty6 As TProperty6

Özellik Değeri

TProperty6

Genişletilecek özellik.The property to expand.

Şunlara uygulanır