DbGeometry.InteriorRingCount Özellik

Tanım

Bu DbGeometry değerindeki iç halkalarının sayısını bir çokgen temsil ediyorsa alır.Gets the number of interior rings in this DbGeometry value, if it represents a polygon. <>Bu geometri değerindeki öğelerin sayısını, bir çokgeni temsil ediyorsa döndürür; Aksi takdirde null . < /dönüşler><returns>The number of elements in this geometry value, if it represents a polygon; otherwise null.</returns>

public:
 property Nullable<int> InteriorRingCount { Nullable<int> get(); };
public int? InteriorRingCount { get; }
member this.InteriorRingCount : Nullable<int>
Public ReadOnly Property InteriorRingCount As Nullable(Of Integer)

Özellik Değeri

Nullable<Int32>

Bu DbGeometry değerindeki iç halkalar sayısı.The number of interior rings in this DbGeometry value.

Şunlara uygulanır