SqlErrorCollection.ICollection.IsSynchronized Özellik

Tanım

Bu üyenin açıklaması için bkz IsSynchronized ..For a description of this member, see IsSynchronized.

property bool System::Collections::ICollection::IsSynchronized { bool get(); };
bool System.Collections.ICollection.IsSynchronized { get; }
member this.System.Collections.ICollection.IsSynchronized : bool
 ReadOnly Property IsSynchronized As Boolean Implements ICollection.IsSynchronized

Özellik Değeri

Boolean

trueerişimi ICollection eşitlendiğinde (iş parçacığı güvenli); Aksi durumda, false .true if access to the ICollection is synchronized (thread safe); otherwise, false.

Uygulamalar

Açıklamalar

Bu üye, açık bir arabirim üyesi uygulamasıdır.This member is an explicit interface member implementation. Bu, yalnızca SqlErrorCollection örnek bir arabirime yayınlandığınızda kullanılabilir ICollection .It can be used only when the SqlErrorCollection instance is cast to an ICollection interface.

Şunlara uygulanır

Ayrıca bkz.