SqlBytes.ISerializable.GetObjectData(SerializationInfo, StreamingContext) Yöntem

Tanım

Bu örneği yeniden oluşturmak için gereken tüm verileri içeren serileştirme bilgilerini alır SqlBytes .Gets serialization information with all the data needed to reinstantiate this SqlBytes instance.

 virtual void System.Runtime.Serialization.ISerializable.GetObjectData(System::Runtime::Serialization::SerializationInfo ^ info, System::Runtime::Serialization::StreamingContext context) = System::Runtime::Serialization::ISerializable::GetObjectData;
void ISerializable.GetObjectData (System.Runtime.Serialization.SerializationInfo info, System.Runtime.Serialization.StreamingContext context);
abstract member System.Runtime.Serialization.ISerializable.GetObjectData : System.Runtime.Serialization.SerializationInfo * System.Runtime.Serialization.StreamingContext -> unit
override this.System.Runtime.Serialization.ISerializable.GetObjectData : System.Runtime.Serialization.SerializationInfo * System.Runtime.Serialization.StreamingContext -> unit
Sub GetObjectData (info As SerializationInfo, context As StreamingContext) Implements ISerializable.GetObjectData

Parametreler

info
SerializationInfo

Serileştirme bilgileriyle doldurulacak nesne.The object to be populated with serialization information.

context
StreamingContext

Serileştirme hedef bağlamı.The destination context of the serialization.

Uygulamalar

Şunlara uygulanır

Ayrıca bkz.