SqlSingle.CompareTo Yöntem

Tanım

Bu örneği sağlanan nesneyle karşılaştırır ve ilgili değerlerinin bir göstergesini döndürür.Compares this instance to the supplied object and returns an indication of their relative values.

Aşırı Yüklemeler

CompareTo(SqlSingle)

Bu SqlSingle örneği sağlanan ile karşılaştırır SqlSingle ve ilgili değerlerinin bir göstergesini döndürür.Compares this SqlSingle instance to the supplied SqlSingle and returns an indication of their relative values.

CompareTo(Object)

Bu SqlSingle örneği sağlanan ile karşılaştırır Object ve ilgili değerlerinin bir göstergesini döndürür.Compares this SqlSingle instance to the supplied Object and returns an indication of their relative values.

CompareTo(SqlSingle)

Bu SqlSingle örneği sağlanan ile karşılaştırır SqlSingle ve ilgili değerlerinin bir göstergesini döndürür.Compares this SqlSingle instance to the supplied SqlSingle and returns an indication of their relative values.

public:
 int CompareTo(System::Data::SqlTypes::SqlSingle value);
public int CompareTo (System.Data.SqlTypes.SqlSingle value);
member this.CompareTo : System.Data.SqlTypes.SqlSingle -> int
Public Function CompareTo (value As SqlSingle) As Integer

Parametreler

value
SqlSingle

SqlSingleKarşılaştırılacak.The SqlSingle to be compared.

Döndürülenler

Int32

Örneğin ve nesnesinin göreli değerlerini gösteren işaretli sayı.A signed number that indicates the relative values of the instance and the object.

Dönüş DeğeriReturn Value KoşulCondition
Sıfırdan küçükLess than zero Bu örnek nesnesinden küçüktür.This instance is less than the object.
SıfırZero Bu örnek, nesnesiyle aynıdır.This instance is the same as the object.
Sıfırdan büyükGreater than zero Bu örnek nesnesinden daha büyükThis instance is greater than the object -veya--or- Nesne bir null başvurusu ( Nothing Visual Basic)The object is a null reference (Nothing in Visual Basic)

Ayrıca bkz.

CompareTo(Object)

Bu SqlSingle örneği sağlanan ile karşılaştırır Object ve ilgili değerlerinin bir göstergesini döndürür.Compares this SqlSingle instance to the supplied Object and returns an indication of their relative values.

public:
 virtual int CompareTo(System::Object ^ value);
public int CompareTo (object value);
abstract member CompareTo : obj -> int
override this.CompareTo : obj -> int
Public Function CompareTo (value As Object) As Integer

Parametreler

value
Object

ObjectKarşılaştırılacak.The Object to be compared.

Döndürülenler

Int32

Örneğin ve nesnesinin göreli değerlerini gösteren işaretli sayı.A signed number that indicates the relative values of the instance and the object.

Döndürülen değerReturn value KoşulCondition
Sıfırdan küçükLess than zero Bu örnek nesnesinden küçüktür.This instance is less than the object.
SıfırZero Bu örnek, nesnesiyle aynıdır.This instance is the same as the object.
Sıfırdan büyükGreater than zero Bu örnek nesnesinden daha büyükThis instance is greater than the object -veya--or- Nesne bir null başvurusu ( Nothing Visual Basic)The object is a null reference (Nothing in Visual Basic)

Uygulamalar

Ayrıca bkz.

Şunlara uygulanır