Decimal.Divide(Decimal, Decimal) Yöntem

Tanım

Belirtilen iki Decimal değerini böler.Divides two specified Decimal values.

public:
 static System::Decimal Divide(System::Decimal d1, System::Decimal d2);
public static decimal Divide (decimal d1, decimal d2);
static member Divide : decimal * decimal -> decimal
Public Shared Function Divide (d1 As Decimal, d2 As Decimal) As Decimal

Parametreler

d1
Decimal

Kar payı.The dividend.

d2
Decimal

Bölen.The divisor.

Döndürülenler

Decimal

d1 d2bölme sonucu.The result of dividing d1 by d2.

Özel durumlar

d2 sıfırdır.d2 is zero.

Dönüş değeri (yani, Bölüm) MinValue veya MaxValuedaha küçüktür.The return value (that is, the quotient) is less than MinValue or greater than MaxValue.

Örnekler

Aşağıdaki örnek, bir değer aralığını 22,1 'e bölmek için Divide yöntemini çağırır.The following example calls the Divide method to divide a range of values by 22.1.

using System;

public class Example
{
  public static void Main()
  {
   // Divide a series of numbers by 22.1
   Decimal dividend = 1230.0m;
   Decimal divisor = 22.1m;
   for (int ctr = 0; ctr <= 10; ctr++) {
     Console.WriteLine("{0:N1} / {1:N1} = {2:N4}", dividend, divisor,
              Decimal.Divide(dividend, divisor));
     dividend += .1m;
   }
  }
}
// The example displays the following output:
//    1,230.0 / 22.1 = 55.6561
//    1,230.1 / 22.1 = 55.6606
//    1,230.2 / 22.1 = 55.6652
//    1,230.3 / 22.1 = 55.6697
//    1,230.4 / 22.1 = 55.6742
//    1,230.5 / 22.1 = 55.6787
//    1,230.6 / 22.1 = 55.6833
//    1,230.7 / 22.1 = 55.6878
//    1,230.8 / 22.1 = 55.6923
//    1,230.9 / 22.1 = 55.6968
//    1,231.0 / 22.1 = 55.7014
Module Example
  Public Sub Main()
   ' Divide a series of numbers by 22.1
   Dim dividend As Decimal = 1230.0d
   Dim divisor As Decimal = 22.1d
   For ctr As Integer = 0 To 10
     Console.WriteLine("{0:N1} / {1:N1} = {2:N4}", dividend, divisor,
              Decimal.Divide(dividend, divisor))
     dividend += .1d 
   Next
  End Sub
End Module
' The example displays the following output:
'    1,230.0 / 22.1 = 55.6561
'    1,230.1 / 22.1 = 55.6606
'    1,230.2 / 22.1 = 55.6652
'    1,230.3 / 22.1 = 55.6697
'    1,230.4 / 22.1 = 55.6742
'    1,230.5 / 22.1 = 55.6787
'    1,230.6 / 22.1 = 55.6833
'    1,230.7 / 22.1 = 55.6878
'    1,230.8 / 22.1 = 55.6923
'    1,230.9 / 22.1 = 55.6968
'    1,231.0 / 22.1 = 55.7014

Şunlara uygulanır

Ayrıca bkz.