Decimal.UnaryNegation(Decimal) Operatör

Tanım

Belirtilen Decimal işlenenin değerini geçersiz kılar.Negates the value of the specified Decimal operand.

public:
 static System::Decimal operator -(System::Decimal d);
public static decimal operator - (decimal d);
static member ( ~- ) : decimal -> decimal
Public Shared Operator - (d As Decimal) As Decimal

Parametreler

d
Decimal

Negate değeri.The value to negate.

Döndürülenler

Decimal

d sonucu negatif bir değer (-1) ile çarpılır.The result of d multiplied by negative one (-1).

Açıklamalar

UnaryPlus yöntemi, Decimal değerleri için birli olumsuzlama işlecinin (veya toplamalı ters işlecinin) işlemini tanımlar.The UnaryPlus method defines the operation of the unary negation operator (or the additive inverse operator) for Decimal values. İşlem, özgün numaraya eklendiğinde 0 (sıfır) ile sonuçlanan bir değer üretir.The operation produces a value that results in 0 (zero) when it is added to the original number. Özel işleçleri desteklemeyen diller bunun yerine Negate yöntemini çağırabilir.Languages that do not support custom operators can call the Negate method instead.

Bu işlecin eşdeğer yöntemi Decimal.Negate(Decimal)The equivalent method for this operator is Decimal.Negate(Decimal)

Şunlara uygulanır

Ayrıca bkz.