Decimal.IConvertible.ToDateTime(IFormatProvider) Yöntem

Tanım

Bu dönüşüm desteklenmiyor.This conversion is not supported. Bu yöntemi kullanma girişimi bir InvalidCastExceptionoluşturur.Attempting to use this method throws an InvalidCastException.

 virtual DateTime System.IConvertible.ToDateTime(IFormatProvider ^ provider) = IConvertible::ToDateTime;
DateTime IConvertible.ToDateTime (IFormatProvider provider);
abstract member System.IConvertible.ToDateTime : IFormatProvider -> DateTime
override this.System.IConvertible.ToDateTime : IFormatProvider -> DateTime
Function ToDateTime (provider As IFormatProvider) As DateTime Implements IConvertible.ToDateTime

Parametreler

provider
IFormatProvider

Bu parametre yoksayıldı.This parameter is ignored.

Döndürülenler

DateTime

Yok.None. Bu dönüşüm desteklenmiyor.This conversion is not supported.

Uygulamalar

Özel durumlar

Her durumda.In all cases.

Şunlara uygulanır