Decimal.IDeserializationCallback.OnDeserialization(Object) Yöntem

Tanım

Bir nesnenin serisini kaldırma işlemi tamamlandığında çalışır.Runs when the deserialization of an object has been completed.

 virtual void System.Runtime.Serialization.IDeserializationCallback.OnDeserialization(System::Object ^ sender) = System::Runtime::Serialization::IDeserializationCallback::OnDeserialization;
void IDeserializationCallback.OnDeserialization (object sender);
abstract member System.Runtime.Serialization.IDeserializationCallback.OnDeserialization : obj -> unit
override this.System.Runtime.Serialization.IDeserializationCallback.OnDeserialization : obj -> unit
Sub OnDeserialization (sender As Object) Implements IDeserializationCallback.OnDeserialization

Parametreler

sender
Object

Geri çağırmayı başlatan nesne.The object that initiated the callback. Bu parametrenin işlevselliği şu anda uygulanmamaktadır.The functionality for this parameter is not currently implemented.

Uygulamalar

Özel durumlar

Decimal nesnesi geçersiz veya bozuk veriler içeriyor.The Decimal object contains invalid or corrupted data.

Şunlara uygulanır